digital margeting ex5

profit increase4

เหมาะสำหรับ

1523319_353640711457919_2032808885728635157_o
Print
unnamed

 

Digital Marketing for SMEs Entrepreneur ( 60 hours)

สร้างธุรกิจด้วย DIGITAL MARKETING

      Digital Marketing เป็นการทำการตลาดที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงด้วยการเพิ่มยอดผู้เข้าชม หรือผู้ใช้งานในระบบออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการทำให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นเป็นอันดับต้นๆในระบบสืบค้น การจัดการลงทุนในแคมเปญโฆษณาออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวในการผลิตเว็บไซต์ที่ สร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นจนก้าวเป็นผู้นำทาง ธุรกิจในที่สุด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การวัดประสิทธิผลแผนการตลาดดิจิตอลของคุณด้วย

 

Digital Consumer Behavior ( 15 hours)

      สำหรับคอร์ส Digital Marketing Behavior ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการวางแผนวิจัยแผนการตลาดดิจิตอล แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (consumer-centric) สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบ รนด์ ซึ่งนักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าได้อย่าง ละเอียด ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงการวางแผนการตลาดดิจิตอลนั้นเริ่มมาจากการ ศึกษาข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของผู้บริโภค
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในโลก ออนไลน์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจข้อมูลการใช้งานออนไลน์เหล่านั้นมาวิเคราะห์และทดลอง หาวิธีการในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าหลัก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแคมเปญโฆษณาทั่วไปและแคมเปญโฆษณา ดิจิตอลตั้งแต่การเริ่มวางแผนแคมเปญ วิธีการทำงานของแคมเปญ และวงจรของแคมเปญ โดยเมื่อจบคอร์สนี้แล้วผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการวิจัยและทักษะการคิด วิเคราะห์ทางการตลาด รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีความ หลากหลาย

 

Digital Channels ( 15 hours)

      สำหรับคอร์ส Digital  Marketing Channel ผู้เรียนจะได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับช่องทางต่างๆในการทำการตลาด ดิจิตอลสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ ทำความเข้าใจเชิงลึกถึงช่องทางต่างๆ (channels) รวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละช่องทางนั้น และประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดแบบดิจิตอล
ช่องทางต่างๆที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา เช่น
•    Content Marketing
•    Web Analytics
•    New & Emerging Channels

 

Digital Marketing Strategy & Planning ( 15 hours)

      คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์การทำธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลและวางแผนการทำงานเพื่อนำไปใช้ประกอบ ธุรกิจ ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ความสำคัญของตลาดออนไลน์ในการเปลี่ยนแกนการแข่งขัน ที่สร้างความได้เปรียบและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงหลักของกลยุทธ์ทางการตลาดและวางคอนเสปต์ในแต่ ละวงจรการตลาดดิจิตอล คอร์สนี้ยังรวมถึงการคิดวางแผนคอนเสปต์การตลาดดิจิตอลสำหรับองค์กรโดยการ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (key factors) การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพความสำเร็จของแคมเปญ

 

Digital Marketing Solutions for Your Business ( 15 hours)

      การทำการตลาดดิจิตอลแตกต่างกับการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ที่เป็นแบบออฟไลน์ แต่การตลาดดิจิตอลก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตลาดเช่นเดียวกัน การตลาดทั้งสองรูปแบบเป็นการบูรณาการแผนงานแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน แทนที่จะเป็นการเลือกใช้เฉพาะบางช่องทางมาทำการตลาด เช่น เน้นไปที่การระบบสืบค้น โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์มือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการผสมผสานเทคนิคการตลาดต่างๆเข้าเป็นแผนการตลาด ดิจิตอลหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
คอร์สนี้มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการด้านการตลาดดิจิตอลในการควบคุมดูแล ธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และฝึกทักษะการจัดการงบประมาณและข้อจำกัดต่างๆในการวางแผนและทำแคมเปญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอลในระดับองค์กรและ ศึกษาความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลกับธุรกิจในระดับองค์กร

 

Print

 

More information  Yesbuschool@gmail.com , 085.555.1781 , 02.392.3533-4